livanne-stortbilde

Aktiv i Modalen

Modalen er blant dei flottaste dalføra i Hordaland. Her flyt elva fredeleg i dalbotnen, og talrikestiar tar deg til fjells. Her er bratte lier, frodige stølsdalar og snautt høgfjell. Her er fiskerike vatn, rolige vassdrag, og fossar som kastar seg ned fjellsidene. Et utferdsleområde du kjem attende tilbake til gong etter gong. Eit område utan trengsle – sjølv i høgsesongen.

Aktiv i Modalen tar deg til dei vakraste turmåla, gir deg gode opplevingar for kropp og hovud, og formidlar kunnskap om historie og notid. Velkommen!

Kontaktinformasjon:
Dagleg leiar Liv-Anne Aanesen
post@aktivimodalen.no
Tlf. 976 28 131

Besøk oss på Facebook

Gode samarbeidspartnarar:
Mobryggja
Atelier Midtun
Nordiska Yogainstitutet
Den Grøne Sløyfa